Afrikas fem store

Dyrenes verden er underlig og spennende! Det er helt merkelig å tenke på alle de forskjellige skapningene som finnes på planeten vår, fra bittesmå plankton i havet til elefanter på land og blåhvaler i havet. Mennesket er også et dyr, nærmere bestemt et pattedyr. Variasjonen i det store mangfoldet av dyr og dyrefamilier er noe veldig mange interesserer seg for og velger å studere nærmere. På hvert eneste kontinent finnes det dyr som er unike og spesielle for akkurat den delen av verden. I denne artikkelen ser vi nærmere på Afrikas fem store, nemlig løven, den afrikanske savanneelefanten, kafferbøffelen, leoparden og stumpneshorn/spissneshorn.

Løven

Løven er et sosialt kattedyr, som tilhører brølekattene. Den er også toppkonsument i sitt økosystem, noe som vil si at den ikke blir jaktet på av noen andre. Løven har kort, gulbrun pels, som er lysere på undersiden av dyret.

Den afrikanske savanneelefanten

Dette dyret er det største nålevende pattedyret på landoverflaten. Det finnes større dyr, som for eksempel blåhvalen, men den lever i havet. Savanneelefanten er en del av elefantfamilien, og både hunnen og hannen har støttenner, selv om hannens tenner er større enn hunnens.

Kafferbøffelen

Kafferbøffelen eller afrikabøffelen er en del av kvegfamilien, og er et klovdyr. Kafferbøffelen er en undergruppe under afrikabøffelen, og har en kroppslengde på 240 til 340 centimeter, altså mellom to og fire meter.

Leoparden

Leoparden kalles populært også panter eller sort panter. Den er et rovpattedyr som også er en brølekatt, på lik linjen med løven. Arten er i dag utdødd i Europa.

Stumpneshorn/spissneshorn

Stumpneshorn og spissneshorn er de to eneste artene blant de afrikanske neshornene. Stumpneshornet er en stor planteeter og har ingen fiender. Begge neshornene tilhører, som navnene tilsier, neshornfamilien.

Vi håper du lærte litt mer om Afrikas fem store gjennom å lese denne artikkelen.