Ikkevold som filosofi

Spør du oss, er ikkevold den fineste tanken på jordkloden. Ikke minst når den omfatter vold mellom mennesker, men spesielt når man drar det ekstra langt og inkluderer dyrene. Alle dyrene. For alle dyr har en rett til å leve, og det er høyst uforståelig hvorfor noen mennesker mener at deres liv er verdt så mye mer enn dyrenes. Hvordan begrunner man en slik tanke? Med at man kan stå på to ben? Eller åpne en dør? Fordi vi kan snakke? Hundrevis av dyr kan gjøre akkurat det samme, men ingen må i fengsel for å ta livet av en slik skapning. Så hvordan definerer vi hva som er rett og galt med tanke på dyrelivet? For noen filosofer og generelt store, velmenende mennesker var ikkevold det eneste alternativet for en bærekraftig fremtid. Samt for en oppnåelse av et nytt sinn. Mahatma Gandhi var en av disse menneskene, og han klarte å frigjøre India fra en av verdens største kolonimakter uten én dråpe blod. Han var en stor tilhenger av ikkevold.

Sitting posture statue of Mahatma Gandhi at Sabarmathi Ashram, Ahmedabad, Gujarath, India, Asia

 

Religion som beskytter
En av de ytterst få religionene som skjermer alle dyr mot meningsløs vold, er den noe ukjente Jainismen. Denne eldgamle indiske religionen tror på total ikkevold, altså skal man ikke på noen måte skade noe som helst dyr. Du mener det kanskje ikke, men hvor mange dyr har du drept med skoene dine? Bare ved å gå en tur i skogen? Nå kan man ikke skylde dette på menneskene eller deres sko, men ved å ta litt mer hensyn kan man rimelig enkelt unngå å påføre lidelser. Om du bryr deg spesielt om hva slags konsekvenser skoene dine kan ha, kan du finne sko på nett som passer til enhver anledning, også for turer i skog og mark når du vil forstyrre naturen minst mulig. Det finnes skoprodusenter som har dyrelivet i tankene når de utvikler sine sko, så dette er noe du kan se etter. Gjennom å forstå det dyrebare i ethvert liv, vil man komme nærmere på den ultimate sannheten og frigjøre seg selv fra den «normale» tilværelsen vi har vokst opp med. Mennesker har forandret seg i løpet av århundrene. Det er bare ett hundre år siden folk flest så på afrikanere som dyr, og på kvinner som mindreverdige mennesker. Nå er de fleste mennesker likestilt, i hvert fall på papiret. Men hva med dyrene?