Krisehjem for dyrene

dyrene.no 2Akkurat nå lever det flere titalls tusen hjemløse dyr bare i Norge alene. De aller fleste av disse er katter, etterfulgt av hunder. Livet uten eiere fører ofte til alvorlig underernæring, smertefulle plager som kommer av skabb og andre sykdommer, og et liv som ellers preges av mye stress og lidelse. Mange av disse dyrene hadde en gang et hjem, men eierne valgte av ulike årsaker å forlate dyret sitt. Den ene familien skulle flytte og hadde ikke tid til å lete etter katten sin. Den andre familien visste ikke om at hunden skulle få problemer med hofteleddsdysplasi, så de valgte å sende den vekk istedenfor å betale for dyr behandling. Alle har sine forklaringer, men er de gode nok? Har ikke også dyr retten til et verdig liv? Selvfølgelig har de det! Det er nettopp derfor vi tilbyr disse dyrene et krisehjem som forbedrer livskvaliteten deres betraktelig.

 

Hva kan vi gjøre?

Det viktigste vi kan gjøre i kampen for forlatte dyr er å spre kunnskap om at dette er noe som virkelig skjer – ikke bare i det fjerne utlandet, men også her hjemme i Norge. Disse problemene lar seg ikke løse av å være passiv. Ett konkret tiltak kan være å spre informasjon om dyrs rettigheter, som man kan lese om på Dyrevernalliansens nettsider. Blant annet står det at dyr har rett på liv, frihet og rettferdig behandling, og skal ikke ses på som objekter som hensynsløst kan utnyttes av mennesker. Du trenger altså ikke å jobbe innen dyrevern for å være en stor ressurs for vanskeligstilte dyr. Enten du monterer vinduer til daglig eller ennå er skoleelev, er det alltid noe du kan gjøre. Kjenner du noen som ikke ønsker, eller har mulighet, til å ta vare på kjæledyret sitt? Henvend dem til oss, eller en annen organisasjon som jobber for disse dyrene! Vi kan ta oss av dem, slik at de unngår den dystre skjebnen som så altfor mange dyr allerede lever ut.

Om krisehjemmet

Når vi får henvendelser fra folk som ikke lenger har anledning til å ta vare på dyrene sine, vurderer vi aller først helsetilstanden til dyret. På bakgrunn av denne tilstanden har vi ulike behandlingsopplegg. Felles for disse er at vi tilbyr medisinsk behandling, rikelig med næringsrik mat, aktivitet, og sosial omgang med andre dyr. Vi har mest erfaring med hunder og katter, men er også åpne for å ta imot andre arter avhengig av vår kapasitet på tidspunktet. Utenom selve krisehjemmet forsøker vi også å nå ut til media med saker som angår dyr som har blitt direkte eller indirekte mishandlet. Dette gjør vi nettopp fordi det ikke kan skje endringer uten at folk blir opplyste. Dette er faktisk den aller viktigste jobben et enkeltindivid kan gjøre for å bedre framtidsutsiktene for mange av våre kjæledyr. Folk flest vet hva som er rett, men det krever en del innsikt for å innse at det vi vet og det vi gjør ikke er forenlig med hverandre. Der trenger vi din hjelp. Støtt oss, så støtter du dyrene! Bli gjerne også medlem hos andre dyrevernorganisasjoner, for eksempel Dyrevernalliansen. Det vil gjøre en forskjell!